Sverige vill att EU förbjuder 200 högfluorerade ämnen

Den svenska kemikalieinspektionen och den tyska miljömyndigheten UBA har lämnat in förslaget till den europeiska kemikaliemyndigheten Echa.

Förslaget om förbud gäller i första hand sex PFAS-ämne, men eftersom det även omfattar högfluorerade ämnen som kan brytas ner i något av de sex ämnena omfattas i själva verket en grupp på omkring 200 PFAS-ämnen. Anledningen till det föreslagna förbudet är att ämnena är extremt svåra att bryta ner i naturen, samt att de lätt tas upp och ansamlas i levande organismer. Idag är användningen av de ämnen som finns med i förslaget låg inom EU, men syftet med förslaget är att förhindra att användningen ökar när andra högfluorerade ämnen fasas ut under de kommande åren.
EU:s kemikaliemyndighet Echa har startat ett samråd för att företag, organisationer och privatpersoner ska komma med synpunkter på förslaget. Samrådet pågår till och med slutet av juni 2018.