Sverige vill skapa ”Parisavtal” för kemikalier och avfall