Sveriges första riksarkitekt ska skapa hållbara livsmiljöer

Helena Bjarnegård anställs av Boverket som Sveriges riksarkitekt. Den nya tjänsten ska bland annat vara ett stöd till kommunerna i frågor om gestaltning och hållbarhet i planeringsarbetet.

Boverket har efter ett nytt uppdrag från regeringen tillsatt en riksarkitekt. Det nya uppdraget går till Helena Bjarnegård som har en bakgrund som landskapsarkitekt. Närmast kommer hon från tjänsten som Stadsträdgårdsmästare i Göteborg.

I uppdraget som Sveriges riksarkitekt ska Helena Bjarnegård bland annat hjälpa sveriges kommuner  i frågor om hållbarhet i planeringsarbetet.
”Sverige har nya arkitekturpolitiska mål, beslutade av riksdagen. De är tydliga och ambitiösa och nu finns en möjlighet att göra skillnad. De sätter ljus på vad området kan göra för att möta de stora samhällsutmaningarna och hur arkitektur, form och design kan påverka människors livsmiljö och vardag. Jag tror på arkitekturens, formens och designens kraft att bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle och känner mig djupt engagerad i dessa frågor”, säger Helena Bjarnegård i en kommentar.