Sveriges klimatutsläpp minskade

Sveriges klimatutsläpp minskade under det första kvartalet av 2017. Det visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån.

Under årets första kvartal var klimatutsläppen inom Sveriges gränser 13,7 miljoner ton, vilket motsvarar en minskning på runt 2 procent jämfört med det första kvartalet 2016. De minskade utsläppen beror främst på att den milda vintern lett till en minskad användning av fossila bränslen för el och fjärrvärme. Om man räknar in de klimatutsläpp som svenska aktörer står för i utlandet så är minskningen 0,5 procent jämfört med första kvartalet 2016.