Sveriges län låter skyddade havsområden skövlas

En ny granskning av Greenpeace visar att det pågår helt oreglerat fiske i Sveriges skyddade havsområden. Nu kräver Greenpeace att miljöminister Lena Ek agerar.

Fiske som hotar miljön i marina Natura 2000-områden är förbjudet. Trots det visar Greenpeace granskning att det pågår helt oreglerat fiske i Sveriges skyddade havsområden. Fem län anger själva att det pågår destruktiv bottentrålning i områdena. Och inte ett enda län tillståndsprövar fisket, trots att lagen kräver det, skriver Greenpeace i ett pressmeddelande.

I 13 av landets 14 kustlän pågår det organiserat fiske, oftast yrkesfiske, i de skyddade Natura 2000-områdena.

– Vår granskning visar att våra skyddade havsområden skövlas i all tysthet, utan att de ansvariga myndigheterna lyfter ett finger för att förhindra detta. Inte ett enda kustlän i Sverige följer lagen och skyddar haven som de ska, säger Jan Isakson, ansvarig för havsmiljöfrågor för Greenpeace.

I Natura 2000-områdena får inget fiske som kan utgöra ett hot mot miljön förekomma utan särskilt tillstånd. Men ingen länsstyrelse tillståndsprövar någon form av fiske – inte ens där det pågår omfattande bottentrålning.

I december 2011 gick miljöminister Lena Ek ut och lovade åtgärder om skyddet av Natura 2000-områdena skulle visa sig bristfälligt.

– Nu måste Lena Ek agera. Det är helt oacceptabelt att länsstyrelserna blundar och struntar i sitt tillsynsansvar medan våra finaste marina miljöer mals ned av bottentrålar. Hon måste omedelbart se till att fisket stoppas och att länsstyrelserna följer lagen, säger Jan Isakson.