Sveriges lantbruksuniversitet kan anmälas för miljöbrott

Under ett och ett halvt års tid har utsläppen från Sveriges lantbruksuniversitets slakteri öster om Uppsala varit för stora men först nu överväger Miljökontoret att lämna över ärendet till åklagare.

Hittills har kommunen valt att inte ställa krav på SLU men sedan Sveriges Radio i en granskning slog fast att lantbruksuniversitetet vid tre fjärdedelar av mätningarna förra året inte klarade sina utsläppsvillkor överväger nu miljökontoret i Uppsala att åtalsanmäla SLU för miljöbrott.

Anledningen till att miljökontoret legat lågt fram tills nu är enligt kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektör Cecilia Möne att SLU har gjort vissa förbättringar och sagt att de utreder utbyggnad av reningsverket.

Ett nytt reningsverk har planerats sedan 2007 men nu ska det slutligen byggas uppger Martin Melkersson universitetsdirektör på SLU.