Sveriges nationalparker får toppbetyg

Drygt åtta av tio besökare (84 procent) i Sveriges nationalparker är nöjda med besöken, visar en undersökning gjord av Naturvårdsverket och nationalparksförvaltarna.

? Undersökningen visar att nationalparkerna är attraktiva att besöka och att åtgärder i form av entréer, information, tillgänglighet och leder uppskattas av besökarna, säger Gisela Norberg, handläggare på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

2,4 miljoner människor besöker årligen någon av Sveriges 29 nationalparker. Rapporten visar att det som lockar mest är naturen, avkoppling och frisk luft. Över hälften av besökarna uppger att den fysiska hälsan förbättras i och med besöket. 67 procent menar också att deras psykiska välbefinnande ökar.

Högst betyg i nationalparkerna får vandringleder och stigar. Lägst betyg får toaletter/dass och soptunnor då besökarna upplever att antalet är för lågt.

Undersökningen är den första nationella besöksundersökningen som gjorts och 5000 besökare deltog.