“Systemfel att ge tillstånd till miljöskadlig verksamhet”