Hon blir ny vd för Svensk Vindenergi

Charlotte Unger tar över som vd på Svensk Vindenergi efter att nuvarande vd:n Annika Helker Lundström blir regeringens miljömålssamordnare för näringslivet.

Minskade investeringar i vindkraft

Investeringarna i vindkraft har minskat dramatiskt i år. Enligt branschorganisationen Svensk vindenergi är orsaken dels låga elpriser och dels förväntade förändringar i elcertifikatsystemet.

Nationell miljömålssamordnare för näringslivet ska driva på omställningen

Annika Helker Lundström, i dag VD för Svensk Vindenergi, blir nationell miljömålssamordnare från den 1 januari 2015.
– En nationell miljömålssamordnare för näringslivet blir en katalysator för den omställning som behövs för att vi ska kunna nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen, säger Lena Ek, miljöminister i en presskommentar.

Debatt:”Stoppa missbruk av kommunalt veto”

Miljöbalken måste ändras så att kommunerna inte utnyttjar sin vetorätt för ekonomisk vinning, skriver företrädare för elva advokatbyråer och Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.