Kravet: Stoppa ålfisket i Europa

I ett öppet brev till EU:s fiske- och miljökommissionär, Karmenu Vella, kräver 28 miljöorganisationer att ålfisket stoppas till dess att den europeiska ålen återhämtat sig.

Debatt: ”Därför är kommunerna bäst på att samla in avfallet”

Kommunerna är den naturliga anordnaren av insamling av avfall från hushåll, även sådant som faller inom det lagreglerade producentansvaret. Det skriver Weine Wiqvist, VD för Avfall Sverige, kommunernas expertorganisation inom avfall och återvinning i en replik till ett inlägg från Kristina Jonäng och Fredrik Christensson båda (c).