Statlig myndighet vill sänka Sveriges miljöambitioner

Den statliga myndigheten Regelrådet verkar för att den svenska lagstiftningen till skydd för miljö, arbetstagare och konsumenter ska sänkas till EU:s absolut miniminivå, menar Naturskyddsföreningens Mikael Karlsson och TCO:s Eva Nordmark i en debattartikel i SvD.

Förnybar energi ger 410 000 jobb

2020 kommer 2,8 miljoner personer att arbeta inom sektorn för förnyelsebar energi, enligt EU-kommissionen. Det är 410 000 fler än i dag och dubbelt så många som 2005.