”Unikt” projekt ska rädda djur och natur

I en ”Sverigeunik forskningsstudie”, som den beskrivs, ska 2400 planterade trädplantor under flera års tid utsättas för en rad olika störningar i syfte att ta reda hur skogen kan undvika att växa igen.