Hans Eek: ”2035 är vi 40 miljoner”

År 2035 är vi 40 miljoner invånare i Sverige, enligt experten, och då räcker det inte med regionplaner som räknar med några procents befolkningsökning tio år framåt i tiden.