Åsa Romson försvarar svensk koldioxidskatt

När EU:s klimat- och energikommissionär Miguel Arias Cañete i veckan besökte Sverige lyfte klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) frågan om Sveriges möjlighet att behålla koldioxidskatten. Det eftersom EU-kommissionen vänder sig mot Sveriges koldioxidskatt när det gäller biodrivmedel.

Romson svarar på kritiken

Miljö- och klimatministern tillbakavisar kritiken om att regeringen skulle vara bakåtsträvare i EU:s förhandlingar om utsläppstester. Men regeringen drev i slutskedet en mer industrivänlig linje än resultatet i expertkommittén.

Sjunkande ö-nation väntar på svar från Sverige

I ett brev till världens ledare ber ö-nationen Kiribati om ett tillfälligt stopp för nya kolgruvor, för att mildra effekten av klimatförändringarna som hotar att lägga landet under vatten. Elva ö-nationer har skrivit på uppropet men från resten av världen är det tyst.

Ledare: Dags att låta miljöministern göra sitt jobb

Drevet går och går mot klimat- och miljöminister Åsa Romson vars näsa är alldeles S-röd efter alla snytingar om vargjakter, flyktingar på Medelhavet, KU-prickar, båtbottenfärger och uteblivna handskakningar.
Har hon förtjänat det? Eller har det gått för långt?