Replik: ”Klimatet tjänar visst på en avreglering”

”När hjälpte avreglering klimatet?”, undrar företrädare för Lunds kommunala renhållning. Vi, Återvinningsindustrierna och Sveriges Åkeriföretag, anser att en avreglering ökar materialåtervinningen på förbränningens bekostnad, vilket gynnar klimatet helt i enligt med samstämmig forskning.