Börspapper miljömärks

Svanen har fått i uppdrag av Nordiska miljömärkningsnämnden att ta fram kriterier för miljömärkning av aktiefonder.