Ankersjös (C) önskelista till nya regeringen

Städer är på många sätt bättre lämpade än stater att driva igenom kraftfulla miljöåtgärder. Det menar avgående miljöborgarrådet Per Ankersjö som skrivit en önskelista till den nya regeringen.

Boverket skapar strategi för hållbara städer

Regeringen ger Boverket i uppdrag att ta fram en strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Det behövs ytterligare insatser för att miljökvalitetsmålet om en god bebyggd miljö ska nås, anser regeringen.