Så ska aerogeler revolutionera byggbranschen

Tunnare väggar med bibehållen isoleringsförmåga. Tack vare en egen och patenterad tillverkningsmetod är Svenska Aerogel på väg att kommersialisera det högeffektiva isoleringsmaterialet aerogel.

Arkitekter ska få solfångarhjälp

2020 ska alla hus som byggs vara nära nollenergihus. Solfångare kan vara en viktig komponent men vad hjälper det när arkitekterna inte har en susning.