Forskare varnar för cancerfälla

Giftiga ämnen som antas vara cancerframkallande rinner rakt ut i naturen och grundvattnet från textilindustrins reningsverk och påverkar djur- och växtlivets DNA, enligt en ny avhandling.

Cancer vanligare nära glasbruk

Vissa cancerformer är vanligare bland människor som bor nära glasbruk. Än så länge vet forskarna inte exakt vad det beror på men en hypotes är att det finns tungmetaller i marken runt bruken.

Avloppsslam som gödsel – en cancerfara

Priset på konstgödsel har skjutit i höjden. Samtidigt har reningsverken växande slamlager som måste hanteras. Då slammet fick en certifiering för att användas som gödselmedel tyckte man sig kunna lösa två problem samtidigt. Nu varnar emellertid forskare och naturvetare för att slammet både kan förgifta våra åkermarker och skapa cancer hos människor.