Så hög är notan för försummade vattenrisker

Vatten är, till skillnad från olja, en naturresurs som aldrig kan ersättas. Men trots det är företagens bedömningar och beredskap för att hantera de affärsmässiga riskerna, kopplade till vatten, under all kritik.

Storbolagens klimatarbete ligger 39 år efter

Med dagens takt kommer världens hundra största företag att nå 2050 års utsläppsmål först 2089. Mer än en fjärdedel av dem har inte ens formulerat sina mål. Det säger Carbon Disclosure Project som efterlyser en fördubblad sänkningstakt från storbolagen.