C föreslår nytt miljöbilspaket

En miljöpremie för lastbilar, en högre supermiljöbilspremie, ett bonus-malus-system och statligt stöd till laddstolpar. Så lyder Centerpartiets klimatlöfte inför valets slutspurt.

Majoritet vill sänka skatt på andelsägd vindkraft

Mikroproduktion av förnybar el ska få skattelättnader, enligt ett förslag som regeringen just nu filar på. Men energibolaget OX2 tycker att även andelsägd sol- och vindkraft bör inkluderas och får i sin enkät stöd av en riksdagsmajoritet.