Delningsekonomi – så skapar du resurseffektiva affärsmodeller i din verksamhet

Delningsekonomi, kollaborativ ekonomi, crowd economy och peer economy är alla närliggande begrepp på stark frammarsch. Gemensamt för dem är också att de är affärsmodeller där det är centralt att resurser används effektivare. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur delningsekonomin och dess principer och modeller kan implementeras i just din verksamhet och förena affärsnytta och samhällsnytta. Vi blandar teoretisk kunskap med inspirerande exempel och workshops.

Stor satsning på biobaserade plastflaskor

Livsmedelsföretagen Danone och Nestlé Waters har inlett ett samarbete för att ta fram vattenflaskor av biobaserad plast. Målet är storslaget – att leverera biobaserade plastflaskor till hela mat- och dryckesindustrin senast 2020.

”Regeringsinitiativ hotar cirkulärt system”

DEBATT Överföringen av insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar till kommunerna riskerar att slå sönder ett cirkulärt system som fungerar, skriver företrädare för pappers- och återvinningsindustrin.

Cirkulär ekonomi: introduktion till cirkulära affärsmodeller, produkter och tjänster

Cirkulär ekonomi är ett synsätt som på senare år vunnit allt mer mark. Löftet är ökad affärsnytta genom att materialla resurser används mer effektivt, genom smartare återvinning och affärsmodeller som bygger på att hyra, dela och tjänstefiera. Den här utbildningen ger dig en inspirerande introduktion till området cirkulär ekonomi. Förutom teoretiska kunskaper går vi igenom mängder av exempel från såväl näringsliv som offentlig verksamhet.

Hon är ny ordförande för Cradle net

Myrornas hållbarhetschef Emma Enebog blir ny ordförande för Cradle net. Aktuell Hållbarhet ringde upp henne för att fråga vad hon har för planer för nätverket.

Norge – ett av världens sopigaste länder

Mumbai producerar 11 000 ton skräp om dagen och i Kina växer skräpberget två gånger så snabbt som befolkningen. Men trots det är det de rikaste städerna som producerar mesta avfall. Bland de länder i världen som producerar mest skräp per invånare finns Norge.