Obamas sista år vid makten väntas bli riktigt klimatår

Mycket talar för att USA:s president Obama kommer att fokusera på klimatet under sitt sista år vid makten. Flera politiska analytiker säger till tidningen The Guardian att Obama kommer att göra sitt bästa för att försvara klimatavtalet som slöts i Paris i december, och tvinga igenom sin agenda för miljö- och klimatfrågor.

Analys: Kortare avtalsutkast med kompakta knutar

Den redan utlovade klimatfinansieringen är inte längre självklar i det nya utkastet till klimatavtal. Samtidigt saknas enighet kring övergripande mål. Och oavsett om målet blir 1,5 eller 2 grader – ländernas åtaganden räcker ändå inte.