Statens arbete med mänskliga rättigheter får bottenbetyg

Trots att Riksdagen slagit fast att svensk politik ska bidra till en hållbar utveckling globalt, och att all politik ska präglas av ett rättighets- och fattigdomsperspektiv, så gör målkonflikter att regeringens beslut ofta påverkar mänskliga rättigheter negativt. Det visar en ny rapport.

Lågt förtroende för näringslivets hållbarhetsarbete

”Svenskar är i dag upplysta och ser igenom företag som sysslar med välgörenhet för att döva sitt eget dåliga samvete”. Det säger Kinneviks vd Georgi Ganev i samband med en ny rapport som visar att svenskarna har lågt förtroende för företagens hållbarhetsarbete.

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

Den hållbara upphandlingen får allt större betydelse och är en stark pådrivande faktor i hållbarhetsarbetet. Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig att inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling enligt LOU. Du får även insikt i bakgrunden till lagstiftningen samt praxis på området. Vi går igenom allt från nuvarande och kommande lagstiftning till vilka krav du kan ställa och hur du praktiskt gör för att ställa krav följa upp dem.

Systembolaget: Därför har vi ingen hållbarhetsavdelning

Systembolagets hållbarhetsstrateg Susanna Westin upplever att hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare, för kunderna, leverantörerna, och sist men inte minst för huvudägaren Staten. Trots det har Systembolaget ingen hållbarhetsavdelning. Hållbarhetsstrategen Susanna Westin förklarar varför.