Carl Piper: Därför måste vi avveckla gårdsstödet

Tidningen ETC uppmärksammade nyligen att Sveriges godsägande adel har fått över en halv miljard kronor i EU-bidrag de senaste sex åren. Trots att min verksamhet hör till dem som mottagit mest stöd anser jag att ”gårdsstödet” bör avskaffas i sin nuvarande form, till förmån för ekonomiska styrmedel som ställer krav på en hållbar omställning av jordbruket. Regeringen har aviserat ändringar som leder i rätt riktning. Men man behöver gå snabbare fram, i synnerhet på EU-nivå, skriver Carl Piper vars familj förvaltar Högestad och Christinehof.

Gröning rasar mot vindkraftshysterin

Vindkraftsutbyggnaden är olönsam och tar inte hänsyn till lokalbefolkningen. Det är obegripligt att regeringen fortsätter med subventioner och höjer ambitionen i elcertifikatsystemet, anser skogsägaren och den socialdemokratiska debattören Lotta Gröning.

Statlig myndighet vill sänka Sveriges miljöambitioner

Den statliga myndigheten Regelrådet verkar för att den svenska lagstiftningen till skydd för miljö, arbetstagare och konsumenter ska sänkas till EU:s absolut miniminivå, menar Naturskyddsföreningens Mikael Karlsson och TCO:s Eva Nordmark i en debattartikel i SvD.

”Gruvindustrin bör bekosta gruvsanering”

Skattebetalarna kommer att få betala saneringen av Lappland Goldminers konkursade gruvor i Västerbotten. Nu höjs röster för att en del av gruvindustrins vinster ska avsättas till en saneringsfond.

Debatt: Tricorona skapar en farlig pseudodebatt om klimatarbete

Det har länge varit alltför stort intresse för planer och strategier, snarare än aktivitet, i näringslivets klimatarbete. Därför blir jag bestört när konsultföretaget Tricorona i en rapport nyligen flyttar fokus från resultat till rapportering. Istället för att premiera företag som agerar lyfter man fram företag som planerar. En pseudodebatt där företag bedöms efter en annan måttstock än resultat i klimatarbetet är farlig. Det skriver Pär Larshans, hållbarhetschef på Max Hamburgerrestauranger i ett debattinlägg.

Debatt: ”Konsensusnoja raserar svensk natur”

FN:s princip om att förorenaren betalar gäller inte skogsbruket och vattenkraften. Det menar älvräddaren Christer Borg och skogsexperten Sebastian Kirppu som mottog WWF:s pris Årets Miljöhjälte 2010 respektive 2011.