Debatt: Ek och Naturvårdsverket vilseleder om klimatet

De senaste veckorna har vi sett flera exempel på hur klimatpolitiken havererat. Men miljöministern och naturvårdsverket fortsätter att tala som om allt är på rätt väg. Det är allvarliga försök att vilseleda. Det skriver miljöorganisationen Jordens Vänner i ett debattinlägg.

Lise Nordin (Mp): Regeringen förhalar möjligheten till egen el

När energiminister Anna-karin Hatt säger sig värna människors möjlighet till egen el ekar det mycket tomt mot bakgrund av att samtliga partier i hennes regering just röstat ner de konkreta förslag som skulle ge människor den möjligheten. Det skriver Miljöpartiets energitalesperson Lise Nordin i en replik.

Jens Holm (V): Utredning på utredning på utredning

Anna-Karin Hatt får det att låta som om nettodebitering vore en nyhet – men få frågor har ”utretts” så länge utan resultat. Det skriver Vänsterpartiets klimatpolitiske talesperson Jens Holm i en replik till energiminsters debattinlägg om småskalig elproduktion.

”Sverige ska inte motarbeta internationella miljökrav”

I stället för att obstruera mot EU:s redan beslutade begränsningar av sjöfartens svavelutsläpp borde regeringen vidta konkreta åtgärder som kilometerskatt, järnvägssatsningar och stöd till utsläppsreducerande tekniker. Det skriver Karin Svensson Smith (Mp) i en debattartikel.

Jämtkraft:”fisktrappa ekonomiskt orimligt”

Energibolagdirektörens uttalande om biologisk mångfald förra veckan väckte häftiga reaktioner. Älvräddarna stormar och pressfolket försöker gjuta olja på vågorna. En folkpartistisk lokalpolitiker vill göra bolaget till föregångsbild, skriver Östersundsposten.

”Sverige halkar efter inom energieffektivisering”

Belysningen i våra barns skolor eller föräldrars äldreboenden kan vara från tiden då Torbjörn Fälldin var statsminister och Volvo 240 var Sveriges populäraste bil, skriver Magnus Frantzell, vd Belysningsbranschen, som vill lyfta effektiviseringspotentialen i moderniserad belysning.

Replik: Näringslivet är redan med på att uppfylla matavfallsmålet

I Miljöaktuellt 27 juni argumenterar företrädare för branschorganet Återvinningsindustrierna för en avreglering av kommunernas ansvar för matavfall och annat hushållsavfall från verksamheter. Det skulle motverka syftet och leda till fler transporter och mindre biogas, skriver Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige, som företräder kommunerna och deras bolag inom avfall och återvinning.

Debatt: ”Matens klimatpåverkan kräver nationell samling”

Den mat vi äter och slänger har en nästan lika stor negativ klimatpåverkan som alla våra resor står för. Trots detta saknas en nationell strategi för minskad klimatbelastning från livsmedelssektorn. Det krävs en samlad och kraftfull nationell satsning driven från högsta nivå, annars uppnår vi aldrig klimatmålen. Det skriver SLU-forskarna Elin Röös och Ingrid Strid, Victor och Kicki Theander på företaget Middagsfrid samt Svante Axelsson på Naturskyddsföreningen.

GMO-forskare till attack mot ekoodlare

Motståndet mot genmodifierade grödor har inte med miljö att göra, utan handlar istället om att bygga varumärken på GMO-fria produkter, menar Jens Sundström från Sveriges Lantbruksuniversitet i en debattartikel i Dagens Industri.

Debatt: ”Nu tar alliansregeringen nästa steg”

”Alliansen tar fortsatt ansvar för grön teknikutveckling i fattiga länder” skriver Lars Hjälmered, riksdagsledamot för moderaterna och ansvarig för miljö- och klimat, och avslöjar hur planerna framåt ser ut.

Debatt: Hållbar idéutveckling

Sofia Arkelsten berättar i en debattartikel hur Nya Moderaterna vill göra Sverige hållbart.
– Jag tror att fler måste bli medvetna om hållbarhetsaspekterna på politiken. Miljöpolitiker är vi nämligen allihopa, skriver hon.

Debatt: ”Bort med tassarna, finansministern!”

”Måtte inte finansminister Anders Borg sälja ut Sveriges trovärdighet i klimatfrågor! Måtte inte statsminister Fredrik Reinfeldt finansiera sina nya skattesänkningar med det svenska folkets miljöengagemang!” skriver Matilda Ernkrans, socialdemokraternas miljöpolitiska talesperson och ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet.ordförande i miljö och jordbruksutskottet.