Syrehalten i havsdjupen har minskat

I sin senaste rapport konstaterar FNs klimatpanel IPCC att syrenivåerna i flera av världshaven har gått ner. Anledningen tros vara att klimatförändringarna lett till högre vattentemperaturer.