Debatt: ”Så skyddar vi dricksvattnet bättre”

Över 30 grundvattentäkter ligger nära brandövningsplatser med gamla utsläpp av perflorerade ämnen, PFOS. Det är bara det senaste exemplet på dålig kontroll av dricksvattnet. Nu är det hög tid att satsa mer på kommunernas vattenarbete, skriver Johan Möllerström och Per Johansson på Miljöaktuellt debatt.

Friande dom i vattenmål överklagas

För tre veckor sedan friades Östersunds kommun från ansvaret för att tiotusentals kommuninvånare drabbats av parasiter i dricksvattnet. Nu överklagas domen.

Debatt: ”Så skyddar vi dricksvattnet bättre”

Skärp reglerna så att material i dricksvattenledningarna inte läcker ut ämnen som riskerar människors hälsa, skriver företrädare för Fastighetsägarna, HSB, Sveriges Byggindustrier, SABO och Svenskt Vatten