10 tips för en hållbar jul

Det kan upplevas som att julen har gått från att vara en stillsam och spirituell högtid, till att bli en stressig och konsumistisk storhelg. Men det är inte för sent att ta julen tillbaka! Aktuell Hållbarhet listar 10 tips för en mer fröjdesam och hållbar högtid.

Förbjud försäljning av produkter med mikroplaster – för Östersjön skull

DEBATT: Östersjön är inte bara hårt drabbat av övergödning, miljögifter och ohållbart fiske. Nu har ytterligare ett hot identifierats – mikroplaster. En del av dessa kommer från kosmetiska produkter, ofta tillsatta i onödan. Nu har Sveriges regering möjlighet att gå före och visa vägen, och att påverka andra Östersjöländer att också förbjuda mikroplaster i kosmetiska produkter.

Forskning: Känslorna styr dig vid fiskdisken

Hur effektiva är miljömärkningar på att sporra konsumtionen av hållbar fisk? Och vad som skulle göra att certifieringarna får större genomslagskraft? Det har systemekologen Malin Jonell studerat i en avhandling från Stockholms Universitet.

Debatt: ”Så skapar vi fler gröna jobb!”

Ingenjörer och planerare dominerar omställningen till ett hållbart samhälle. Nu är det hög tid att släppa in ekologerna i arbetet, skriver fyra företrädare från ekologibranschen.

”Miljörätten saknar kompetenta uttolkare”

Det svenska miljörättsväsendet har inte förstått vattnets avgörande roll för naturens välbefinnande. Orsaken är att man saknar högutbildade och erfarna ekologer. Det är på tiden att detta kommer till allmän kännedom och åtgärdas, skriver fyra professorer på Miljöaktuellts debattsida.