SLU-professorerna hade fel om ekologiskt jordbruk

I den heta debatten om ekojordbruk under våren och sommaren hävdade en grupp forskare från SLU nyligen att konventionellt jordbruk inte släppte ut mer kväve och fosfor än det ekologiska jordbruket. Nu visar en ny studie från deras eget lärosäte att detta inte stämmer.

SLU-professorerna hade fel om ekologiskt jordbruk

I den heta debatten om ekojordbruk under våren och sommaren hävdade en grupp forskare från SLU nyligen att konventionellt jordbruk inte släppte ut mer kväve och fosfor än det ekologiska jordbruket. Nu visar en ny studie från deras eget lärosäte att detta inte stämmer.