Laddfordonen fortsätter gasa

Sverige har nu 12 022 laddfordon. Under juli ökade beståndet med 495 laddbara fordon varav elbilar fortfarande är mer poppis än laddhybriderna.

Brister i infrastrukturen sätter stopp för elbilar

Trots supermiljöpremien har försäljningen av elbilar inte nått de nivåer regeringen hoppades på. Anledningen är bland annat brister i infrastrukturen och svårigheter att ”tanka” sin elbil hemma menar forskare.