”Kina och USA sänder ut en viktig signal”

USA och Kina kommer att signera Parisavtalet och jobba för snabbt genomförande, meddelar landets presidenter gemensamt. Mycket politiskt arbete återstår och i USA finns interna motsättningar, men även om landet inte skulle ratificera klimatdealen kan det spela en viktig roll, menar EEB:s Mikael Karlsson.

Kan näthandel vara dåligt för miljön?

Vi köper allt mer mat på nätet. Nu ska forskare analysera om det kan minska vårt resande och våra utsläpp eller om det istället gör att vi använder bilen mer till annat.