Ecovation – framtidens produktdesign

Genom att ta hänsyn till miljöpåverkan i varje skede av designprocessen har Cambridge Consultants tagit fram en dammsugare som använder 43 procent mindre energi än traditionella dammsugare.

Ekodesign kan spara in 98 reaktorer

Om EU:s ekodesigndirektiv från 2009 implementeras till fullo, så kommer energibesparingarna att motsvara 98 kärnreaktorers elproduktion, enligt beräkningar från ECOS.