Sydkorea satsar på smart elnät

Sydkorea har dragit igång ett stort praktiskt projekt för att testa ett smart elnät. Inom 20 år hoppas man att hela landet ska va anslutet.

Så vill IVA minska Sveriges energianvändning

Prognoserna visar att Sveriges energi- och klimatmål med 20 procents lägre energianvändning till 2020 inte kommer att nås. Därför startar Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin nu ett projekt för att undersöka hur vi vänder den negativa trenden.