Debatt: Så vill Sverige bli fossilbränsleoberoende

Fores har sammanställt remissvaren för FFF-utredningen och identifierat fem nyckelområden med mycket bred enighet – som torde visa vägen framåt. Resultatet presenteras i debattartikel signerad Mattias Goldmann, vd Fores med 2030-sekretariatet, Anders Fredriksson, vd, SEKAB, Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem, Tina Helin, vd E.On Gas och Alarik Sandrup, näringspolitisk chef, Lantmännen Energi.

Tolvårsplan för transportsystemet missar klimatmål

I mars ska regeringen besluta om den nationella planen för transportsystemet under de närmaste tolv åren. Men den plan som Trafikverket nu lagt fram möter hård kritik från flera håll för att inte ta hänsyn till klimat- och miljöpåverkan.

Boverket skapar strategi för hållbara städer

Regeringen ger Boverket i uppdrag att ta fram en strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Det behövs ytterligare insatser för att miljökvalitetsmålet om en god bebyggd miljö ska nås, anser regeringen.