Lågsvavligt bränsle minskar utsläppen i Göteborgs Hamn

När Edith Maersk, ett av världens största containerfartyg, på tisdag anlöper Göteborgs Hamn så gör man det för första gången med lågsvavligt bränsle. En åtgärd som kommer att minska fartygets svavelutsläpp runt staden med 90 procent.