Den varma sommaren har varit gynnsam för många fiskarter

Varje sommar genomför Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU Aqua, provfisken för att undersöka beståndet av olika fiskarter. Årets fisken har gett ovanligt höga fångster av bland annat abborre och mört.

Så ska Google skydda havens fiskebestånd

Google lanserar nu plattformen Global Fishing Watch där vem som helst kan gå in och spåra fiskefartyg i realtid. Syftet är att förbättra övervakningen av haven och upptäcka illegalt fiske.

Bucht: ”Det är en bra kompromiss”

EU:s jordbruks- och fiskeministrar träffade på torsdagen en överenskommelse om 2016 års fiskekvoter i Östersjön för torsk, sill, skarpsill, rödspätta och lax.

Kravet: Stoppa ålfisket i Europa

I ett öppet brev till EU:s fiske- och miljökommissionär, Karmenu Vella, kräver 28 miljöorganisationer att ålfisket stoppas till dess att den europeiska ålen återhämtat sig.

WWF: Fiskodling hot mot världsarv

Utsläppen från fiskodlingen vid Höga kusten är lika stor som från 10 000-tals enskilda avlopp. Myndigheterna borde aldrig ha godkänt det, skriver Håkan Wirtén och Lennart Gladh från WWF på Miljöaktuellts debattsida.

Skattepengar finansierar den japanska valjakten

De senaste åren har den japanska regeringen använt över 2,5 miljarder kronor av skattepengarna för att stödja landets valjakt – och subventionerna ökar, trots att konsumtionen av valkött sjunker.

Isabella Lövin: En historisk omröstning

På tisdagen beslutade EU-parlamentets fiskeutskott för första gången att införa ett så kallat maximalt hållbart uttag. Parlamentet erkände också att den europeiska fiskeflottan var överdimensionerad i förhållande till fiskbeståndens tillstånd, och lade fram åtgärder för att minska den.