Framgångsrikt möte för FN:s Gröna Klimatfond

Efter månader av motgångar och politiskt käbbel tycks arbetet i den Gröna Klimatfonden återigen vara på banan. Under ett styrelsemöte i Bahrain beslutade klimatfonden att godkänna utbetalningar på 1 miljard dollar till klimatanpassningsprojekt i fattiga länder.

2016 blir det varmaste året någonsin

2016 kommer med stor sannolikhet att bli det varmaste året någonsin. De temperaturer som uppmätts under det första halvåret är så höga att de förvånar forskarna. Men i Sverige har vi inte sett några rekordtemperaturer.

Vem blir FN:s nästa klimatchef?

FN:s klimatkonvention UNFCCC söker en tjänsteman med ”hög professionell status och ingående kunskap om klimatfrågor” när Christiana Figueres ska ersättas i juli. Här listar Climate Home några potentiella kandidater.

Analys: Kortare avtalsutkast med kompakta knutar

Den redan utlovade klimatfinansieringen är inte längre självklar i det nya utkastet till klimatavtal. Samtidigt saknas enighet kring övergripande mål. Och oavsett om målet blir 1,5 eller 2 grader – ländernas åtaganden räcker ändå inte.