Så hög är notan för försummade vattenrisker

Vatten är, till skillnad från olja, en naturresurs som aldrig kan ersättas. Men trots det är företagens bedömningar och beredskap för att hantera de affärsmässiga riskerna, kopplade till vatten, under all kritik.