Svenska energikunder oroar sig över miljön

Svenska energikonsumenter oroar sig över hur deras energikonsumtion påverkar miljön. Men att leva energisnålt är för de flesta i första hand en fråga om att spara pengar. Det hävdar en ny undersökning.

Världens regeringar saknar strategi för hållbara städer

Mer än hälften av världens befolkning bor idag i städer. 2050 beräknas andelen ligga runt 70 procent. Men trots detta har endast en fjärdedel av världens regeringar utarbetat en plan för hur man ska skapa mer hållbara städer. Det visar en ny studie från Stockholm Environment Institute, SEI och Coaliation for Urban Transition.

Hoppfulla trender pressar Sveriges klimatutsläpp

Utsläppen av växthusgaser ligger fortfarande på för höga nivåer i relation till klimatmålen. Men visar positiva trender att Sverige genomgår en dramatisk förändring som på sikt kommer att göra oss oberoende av fossila bränslen. Det skriver Fossilfritt Sverige i en ny rapport.

Tetrapak nästa att ta sig an mål i linje med vetenskapen

Tetrapak är det senaste i en lång rad svenska storföretag som valt att gå med i initiativet Science Based Targets, ett projekt som ska hjälpa organisationer beräkna hur mycket de måste minska sina utsläpp för att världen ska klara av att nå klimatmålet på högst 2 graders temperaturhöjning.

Omvandling av CO2 till etanol – så enkelt är det

Nyligen meddelade forskare att de hittat en enkel metod för att omvandla koldioxid till etanol. Upptäckten ses som ett genombrott som kan medverka till att bromsa utsläppen av växthusgaser. Upptäckten skedde av en slump.

Upp till 50 000 kronor för att producera egen el

Regeringen har nyligen fattat beslut om en förordning för bidrag till lagring av egenproducerad el, och avsatt 175 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2016 till stödmedel för perioden 2016-2019. Totalt kan den som producerar egen el få upp till 50 000 kronor.

Kitekraft: Så funkar det

Nästa år öppnar det första ”kite-kraftverket” i Skottland. Enligt företaget bakom projektet är energigenererande drakar en lösning som är både enklare och billigare än traditionella vindkraftverk.