Ny dammsugarteknik ska rädda Östersjöns bottnar

Ny teknik gör det möjligt att dammsuga bort det översta sedimentet av Östersjöns syrefattiga bottnar och på så vis öka syrehalten i havet. Metoden ska också kunna användas för att ta upp fosfor ur havsbottnen.

Förslag: Maxtak för fosfor

Ett maxtak för hur mycket fosfor som får spridas per hektar vore ett kostnadseffektivt sätt att minska läckaget av fosfor från jordbruket till Östersjön, enligt en rapport.

EU vill förbjuda fosfater tvättmedel

EU-kommissionen föreslår förbud mot fosfater i hushållstvättmedel. Förbudet ska harmonisera reglerna på ett område där många stater infört förbud och andra stater infört frivilliga begränsningar.