Klimatrabatt i stället för kilometerskatt

DEBATT En klimatrabatt för den som väljer att köpa en lastbil med förnybart bränsle i tanken. Det föreslår Per Åsling (C) och Anders Åkesson (C) nu när regeringen valt att lägga ner förslaget om en kilometerskatt.
”På det sättet använder vi en morot, inte en piska, för att skapa en större efterfrågan på lastbilar som drivs av förnybart”, skriver de.

Omvandling av CO2 till etanol – så enkelt är det

Nyligen meddelade forskare att de hittat en enkel metod för att omvandla koldioxid till etanol. Upptäckten ses som ett genombrott som kan medverka till att bromsa utsläppen av växthusgaser. Upptäckten skedde av en slump.

Forskare tror på solenergins potential

Solenergi har potential att ersätta både fossila bränslen och kärnkraft. Under senare år har produktionen ökat kraftigt men flera hinder återstår fortfarande om solen ska bli en kraftkälla att räkna med.

Fossilbubbla kan leda till ny finanskris

Flera studier visar nu att en ny finanskris kan utlösas av kraftiga prisfall på olja, kol och gas. Därför uppmanas stora investerare som banker och pensionsfonder att sälja aktier i bolag som utvinner fossil energi.

Utvinningen av fossila bränslen ökar i utvecklingsländerna

Ny teknik gör det möjligt att utvinna fossila resurser som tidigare ansetts som olönsama. Om utvecklingsländer med stora fossila tillgångar inte kan förmås att lämna dessa i marken riskerar koldioxidutsläppen att bli mellan 4-20 gånger större än idag. Det skriver två Chalmersprofiler i en debattartikel.