Avgörande helg för Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen har förkroppsligat den svenska miljörörelsen i över 100 år. Nu står man inför ett vägskäl. Föreningen slits åt olika håll. Håller de effektiva lobbyisterna i Stockholm på att konkurrera ut det ideella arbetet i kretsarna? Valet av ny ordförande i helgen blir en vägvisare.

IKEA blir av med FSC-certifiering

IKEA och dotterbolaget Swedwood har länge kritiserats för avverkningar av urskog i ryska Karelen, som idag är den största sammanhängande taigaurskog som finns kvar i Europa. Nu beslutar FSC att dra tillbaka certifieringen för Swedwoods skogsbruk där.

Olaglig avverkning ökar

Nästan 30 procent av svensk skogsavverkning bryter mot lagen. Siffran har ökat stadigt under hela 2000-talet, enligt Skogsstyrelsen. ”FSC:s trovärdighet skadas allvarligt”, säger Naturskyddsföreningen som vill se skärpt lagstiftning.

Hård kritik mot nya skogsbruksstandarden

Den svenska reviderade standarden för skogscertifiering har nyligen fått grönt ljus från Forest Stewardship Council – FSC. Men enligt Naturskyddsföreningen är reglerna i den nya standarden otillräckliga.