Forskare varnar för cancerfälla

Giftiga ämnen som antas vara cancerframkallande rinner rakt ut i naturen och grundvattnet från textilindustrins reningsverk och påverkar djur- och växtlivets DNA, enligt en ny avhandling.

Regeringen utreder gifter i kläder

Miljöminister Lena Ek har tillsatt en utredning som ska titta på hur man kan göra det dyrare för klädföretag att sälja kläder som innehåller gifter i Sverige.

Gotlands kommun förlorar saneringsmål

Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt beslutade i veckan att lantbrukaren Sylve Jakobsson slipper betala elva miljoner kronor för giftsanering till Gotlands kommun. Miljödomstolen slår också fast att kommunens föreläggande var olagligt.

Avloppsslam som gödsel – en cancerfara

Priset på konstgödsel har skjutit i höjden. Samtidigt har reningsverken växande slamlager som måste hanteras. Då slammet fick en certifiering för att användas som gödselmedel tyckte man sig kunna lösa två problem samtidigt. Nu varnar emellertid forskare och naturvetare för att slammet både kan förgifta våra åkermarker och skapa cancer hos människor.