10 tips för en hållbar jul

Det kan upplevas som att julen har gått från att vara en stillsam och spirituell högtid, till att bli en stressig och konsumistisk storhelg. Men det är inte för sent att ta julen tillbaka! Aktuell Hållbarhet listar 10 tips för en mer fröjdesam och hållbar högtid.

Klimatet viktigaste samhällsfrågan för unga

94 procent av svenskarna mellan 16-25 tycker att det är viktigt att leva klimatsmart. De unga tycker också att klimatfrågan är den viktigaste samhällsfrågan. Det visar en ny Sifo-undersökning som är gjord på uppdrag av WWF.

Tetrapak nästa att ta sig an mål i linje med vetenskapen

Tetrapak är det senaste i en lång rad svenska storföretag som valt att gå med i initiativet Science Based Targets, ett projekt som ska hjälpa organisationer beräkna hur mycket de måste minska sina utsläpp för att världen ska klara av att nå klimatmålet på högst 2 graders temperaturhöjning.

Upp till 50 000 kronor för att producera egen el

Regeringen har nyligen fattat beslut om en förordning för bidrag till lagring av egenproducerad el, och avsatt 175 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2016 till stödmedel för perioden 2016-2019. Totalt kan den som producerar egen el få upp till 50 000 kronor.

Nu träder Parisavtalet i kraft

Vid lunchtid idag ratificerades avtalet av EU-parlamenet. Detta innebär att avtalet godkänts av fler än 55 länder, som står för mer än 55 procent av världens utsläpp och därmed träder avtalet i kraft.

KTH: Surfen går upp, utsläppen ner

KTH-forskare hävdar att vi för första gången ser ett revolutionerande trendbrott där koldioxidutsläppen från IT-, medie- och konsumentelektroniksektorn minskar trots kraftigt ökad datatrafik.