Rapport: Global uppvärmning oroar inte svenskar

Nyhetsflödet domineras just nu om konsekvenserna av den globala uppvärmningen i kölvattnet av den pågående klimatkonferensen i Paris. Men enligt en ny studie oroar sig få svenskar för de negativa effekterna av uppvärmningen.

Mer extremväder trots långsammare uppvärmning

En ny studie visar att den globala uppvärmningen saktat ner under de senaste 15 åren. Men samtidigt ökar extremvärmen i vissa områden i världen, något som kan leda till negativa snöbollseffekter.

Växter kan minska den globala uppvärmningen

Växter släpper ifrån sig ämnen som bidrar till molnbildning. De moln som bildas kan komma att minska den globala uppvärmningen med en procent genom att reflektera bort solljus från jorden yta.