Arktis istäcke rekordtunt för januari

Istäcket i Arktis har aldrig varit så tunt i januari som i år. Mätningar under januari månad mellan 1979 och 2016 visar att istäcket krympt med 3,2 procent per decennium.

Så hög är notan för försummade vattenrisker

Vatten är, till skillnad från olja, en naturresurs som aldrig kan ersättas. Men trots det är företagens bedömningar och beredskap för att hantera de affärsmässiga riskerna, kopplade till vatten, under all kritik.