Miljöutskottet vill frysa alla GMO-beslut

Nu vill politikerna i EU-parlamentet stoppa alla beslut gällande genmodifierade grödor. De vill att EU-kommissionen ska ta fram ett annat system för godkännande av GMO-produkter.

Forskare om GMO: Nu slår naturen tillbaka

Forskarlarm: Skalbagge har utvecklat resistens mot genmodifierade grödor. Efter att forskare hittat resistenta majsrotbaggar ökar farhågorna för att GMO ska leda till superresistenta skadeinsekter.

EU lättar upp för GMO-förbud

EU-kommittén för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet har röstat igenom en rad förändringar som gör det enklare för medlemsstaterna att själva fatta beslut om eventuella GMO-förbud.

GMO-forskare till attack mot ekoodlare

Motståndet mot genmodifierade grödor har inte med miljö att göra, utan handlar istället om att bygga varumärken på GMO-fria produkter, menar Jens Sundström från Sveriges Lantbruksuniversitet i en debattartikel i Dagens Industri.

Scan blir GMO-fritt

Från och med 1 maj i år ändrar Scan sina foderregler. Nu ska grisarna slippa äta genmodifierat.