Statlig myndighet vill sänka Sveriges miljöambitioner

Den statliga myndigheten Regelrådet verkar för att den svenska lagstiftningen till skydd för miljö, arbetstagare och konsumenter ska sänkas till EU:s absolut miniminivå, menar Naturskyddsföreningens Mikael Karlsson och TCO:s Eva Nordmark i en debattartikel i SvD.