Avgörande helg för Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen har förkroppsligat den svenska miljörörelsen i över 100 år. Nu står man inför ett vägskäl. Föreningen slits åt olika håll. Håller de effektiva lobbyisterna i Stockholm på att konkurrera ut det ideella arbetet i kretsarna? Valet av ny ordförande i helgen blir en vägvisare.

Göran Enander sågar regeringens miljöpolitik

Hösten 2008 sparkade regeringen Göran Enander från jobbet som generaldirektör på Skogsstyrelsen. Nu slår han tillbaka. Han har för oppositionens räkning granskat regeringens miljöpolitik och riktar skarp kritik mot bland annat ”principiella ståndpunktsförändringar” som han anser vara historiskt unika.